ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Implementace směrnice 85/384/EHS členskými státy

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :D. Implementace směrnice 85/384/EHS členskými státy

Text:Členské státy z formálně právního hlediska zavedly směrnici 85/384/EHS do svých národních právních řádů řadou různých právních aktů. Zejména jde o úpravu na úrovni zákonného předpisů. Společným rysem těchto členských úprav je však skutečnost, že členské státy nevystačily při implementaci směrnice pouze s jednou právní úpravou. Některé členské státy vydaly tři až čtyři právní úpravy včetně sekundárních právních aktů (Belgie 5, Německo 2, Španělsko 2, Francie 6, Řecko 4, Itálie 4, Holandsko 2, Velká Británie 2, Rakousko 4, Švédsko 3, Finsko, Dánsko, Irsko, Lucembursko a Portugalsko po jednom předpise).
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti