ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
Část :I. ÚVOD
Kapitola :Úvod

Text:Publikace charakterizuje ekonomiku České republiky na vývoji souhrnných ukazatelů od počátku transformace, to je od roku 1990, do současnosti. Podává základní informace nejen pro tuzemské, ale zejména pro zahraniční podnikatelské subjekty.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti