ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Sektory Bílé knihy a pracovní skupiny

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :IV . HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ES
Kapitola :D. Sektory Bílé knihy a pracovní skupiny

Text:D.SEKTORY BÍLÉ KNIHY A PRACOVNÍ SKUPINY

  Na jednání Pracovního výboru bylo dohodnuto následující přiřazení problematiky jednotlivých sektorů Bílé knihy pracovním skupinám Pracovního výboru:

  SEKTORY BK Pracovní skupiny

  1. Volný pohyb kapitálu PS 4 Volný pohyb MF ČNB kapitálu

  gestor: MF, ČNB, MH

  2. Volný pohyb a bezpečnost PS 14 Průmyslové normy a posuzování

  průmyslových výrobků shody

  gestor: ÚNMZ

  3. Hospodářská soutěž PS 5 Hospodářská soutěž

  gestor: MHS

  PS 6 Státní pomoc

  gestor: MF

  4. Sociální politika PS 3 Volný pohyb osob, sociální. politika

  gestor: MPSV

  5. Zemědělství PS 11 Zemědělství

  gestor: MZe

  6. Doprava PS 13 Doprava MD dopravní služby

  gestor: MD

  7. Audiovize PS 20 Kulturní spolupráce

  gestor: MK

  8. Životní prostředí PS 12 Životní prostředí

  gestor: MŽP

  9. Telekomunikace PS 16 Informace, komunikace, telekomunikace

  gestor: MH, ČSÚ

  10. Přímé daně PS 8 Ekonomická, finanční a měňová politika, finanční služby, finanční spolupráce gestor: MF, ČNB, MH

  11. Volný pohyb zboží PS 1 Volný pohyb zboží

  gestor: MPO

  PS 14 Průmyslové normy, posuzování shody gestor ÚNMZ

  12. Veřejné zakázky PS 5 Hospodářská soutěž gestor: MHS

  13. Finanční služby PS 8 Ekonomická, finanční a měnová politika, finanční služby, finanční spolupráce gestor: MF, ČNB, MH

  14. Ochrana osobních údajů PS 16 Informace, komunikace, telekomunikace gestor: MH, ČSÚ

  15. Právo společností PS 2 Volný pohyb služeb, podnikání gestor: MH

  PS 9 Harmonizace práva gestor: ÚLVS

  16. Účetnictví PS 8 Ekonomická, finanční a měnová politika, finanční služby, finanční spolupráce gestor: MF, ČNB, MH

  17. Občanské právo PS 9 Harmonizace práva gestor: ÚLVS

  18. Vzájemné uznávání odborné PS 3 Volný pohyb osob, sociální politika kvalifikace gestor: MPSV

  19. Duševní, průmyslové a obchodní PS 1 Volný pohyb zboží vlastnictví gestor: MPO

  20. Energetika PS 7 Průmyslová spolupráce gestor: MPO

  21. Celní unie PS 1 Volný pohyb zboží gestor: MPO

  22. Nepřímé zdanění PS 8 Ekonomická, finanční a měnová politika, finanční služby, finanční spolupráce gestor: MF, ČNB, MH

  23. Ochrana spotřebitele PS 1 Volný pohyb zboží gestor: MPO

  Stav k 7. 11. 1995

  BK se netýká skupin:

  10 Spolupráce ve vědě, výzkumu, vzdělání

  15 Regionální politika, strukturální fond, fond soudržnosti

  17 Statistika

  18 Omamné a psychotropní látky

  21 Politický dialog

  22 Justice a vnitřní záležitosti

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti