ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Aktuální otázky sbližování práva v uvedených působnostech MMR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :V.AKTUÁLNÍ OTÁZKY SBLIŽOVÁNÍPRÁVA V UVEDENÝCH PŮSOBNOSTECH MMR
Kapitola :Aktuální otázky sbližování práva v uvedených působnostech MMR

Text:Aktuální otázky sbližování:

a) Zajišťovat plnění mezinárodních závazků z oblasti legislativy, plynoucích z jednání o dohodě o vstupu České republiky do Evropské unie, spoluprací s Legislativní radou vlády České republiky, a to v rámci legislativního procesu.
b) Zabezpečovat proces pořizování a revize oficiálních překladů právních předpisů ES a vytvořit odborné názvosloví v rozsahu působnosti MMR. Zejména bude nutno vypracovat definice jednotlivých pojmů, neboť teprve pak je možno odpovědně porovnávat obsah jednotlivých právních ustanovení.
c) Při procesu sbližování právních předpisů ČR s předpisy ES postupovat podle schválených (v současné době novelizovaných) metodických pokynů Úřad vlády ČR, zejména vyhodnocovat stupeň slučitelnosti.
d) V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 28. června 1999 č. 660 (plán legislativních prací) aktivizovat činnost věcných útvarů a legislativy ministerstva, a to ať už jde o legislativu v působnosti MMR, tak i legislativu ostatních orgánů státní správy, pokud souvisí s působností MMR.
e) Ve vztahu k právní úpravě regionální politiky bude třeba analyzovat zejména tu část stavebního zákona, která upravuje územní plánování.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti