ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VI . DOPORUČENÁ LITERATURA
Kapitola :Text

Text:VI. DOPORUČENÁ LITERATURA

  LOUIS, J. V.: The Community legal order, Office for official publications of the Europeam Communities, Luxembourgh, 1990

  LIBÁNSKÝ, V.: Harmonizace čs. práva s právem ES I a II, Právo a zákonnost, 1992, č. 4 a 5

  TOMÁŠEK, M.: Federalismus a regionalismus - dva směry "evropského práva", Právník, 1992, č. 3-4

  POKORNÁ, J.: Některé otázky obchodního práva Evropských společenství, Masarykova univerzita, Brno, 1993.

  TÝČ, V., JÍLEK, D.: Základy práva Evropských společenství. Edice učebnic PF Masarykovy univerzity v Brně, svazek 84 - nakladatelství Doplněk, 1993

  TICHÝ, L. a kol.: Smlouva o Evropské unii, Smlouva o založení Evropského společenství (překlad z angličtiny), VICTORIA PUBLISHING, Praha, 1993

  PETŘINA, J.: Sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy Evropských společenství, Přehled předpisů ES, Nadace pro harmonizaci předpisů, 1993, č. 4

  PALIVEC, J.: CELEX - informační systém o legislativě Evropských společenství, Přehled předpisů ES, Nadace pro harmonizaci předpisů, 1993, č. 10

  TOMÁŠEK, M.: Statě o Evropské unii, CODEX, Praha 1994

  KREJZA, M.: Asociace mezi Evropským společenstvím a Českou republikou. Publikace Delegace Evropské komise v České republice, VICTORIA PUBLISHING, Praha, 1994

  CHISHOLM, M. H.: Základy práva Evropské unie. Všehrd, Praha 1994

  BORCHARDT, K. D.: The ABC of Community law, Office for official publications of the Europeam Communities, Luxembourgh, 1994

  LIBÁNSKÝ, V.: Úkol české legislativy: sblížení českého práva s právem ES - I a II, Přehled předpisů ES, Nadace pro harmonizaci předpisů, 1994, č. 1 a č. 2

  TOŠOVSKÝ, M.: Harmonizace technických předpisů jako předpoklad otevření a liberalizace českých trhů, Přehled předpisů ES, Nadace pro harmonizaci předpisů, 1994, č. 6

  SVOBODA, P.: K povaze práva Evropské unie, Právník, 1994, č. 11

  TOŠOVSKÝ, M.: Hrozba deregulace, Klub Mediator, člen Winsdorfské skupiny, Praha, 1995

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti