ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Usnesení vlády ČR k zabezpečování sbližování práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :IV. PŘÍSTUP KE SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE
Kapitola :A. Usnesení vlády ČR k zabezpečování sbližování práva

Text:K zajištění slučitelnosti našeho práva s právem ES přijala vláda České republiky Ř tato usnesení:

· Usnesení vlády ČR ze dne 7. října 1991 č. 396 k usnesení vlády ČSFR č. 533/1991, o zabezpečení slučitelnosti československého právního řádu s právem Evropských společenství.
· Usnesení vlády ČR ze dne 17. července 1992 č. 432 k realizaci dalšího postupu při sbližování československých technických norem s technickými normami Evropského společenství v České republice.
· Usnesení vlády ČR ze dne 3. března 1993 č. 97, o zásadách sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy Evropských společenství.
· Usnesení vlády ČR ze dne 22. září 1994 č. 522, o souhlasu se sjednáním Evropské dohody o přidružení mezi ČR a ES.
· Usnesení vlády ČR ze dne 20. října 1993 č. 580, k informaci o průběhu sbližování technických předpisů České republiky s technickými předpisy Evropských společenství.
· Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 1994 č. 237, o sbližování právních předpisů ČR s právem ES.
· Usnesení vlády ČR ze dne 9. listopadu 1994 č. 631 o institucionálním zajištění procesu integrace ČR do EU včetně harmonizace právního řádu ČR s právním řádem EU.
· Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 1995 č. 151, k harmonogramu opatření k postupnému sbližování právních předpisů České republiky s právem ES a o některých dalších opatření v této oblasti.
· Usnesení vlády č. 246 ze dne 23. dubna 1997 ke Zprávě o výsledcích sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za rok 1996 a o dalším postupu v této oblasti
· Usnesení vlády č. 382 ze dne 25. června 1997 k dalšímu postupu při sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství
· Usnesení vlády č. 432 ze dne 16.. července 1997 o metodických pokynech pro další zajišťování prací na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství
· Usnesení vlády č. 451 ze dne 23. července 1997 k organizačnímu a personálnímu zajištění agendy Evropské unie v ústředních orgánech státní správa České republiky

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti