ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Vymezení pojmu akreditace

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
Kapitola :C. Vymezení pojmu akreditace

Text:C. Vymezení pojmu akreditace

    Akreditací se rozumí oficiální uznání, že subjekt akreditace (laboratoř, certifikační orgán nebo inspekční orgán) je způsobilý provádět specifické činnosti (laboratoře zkoušky nebo kalibrace, certifikační orgány certifikaci výrobků, systémů jakosti nebo pracovníků, inspekční orgány inspekce).

    Osvědčení o akreditaci vydává Český institut pro akreditaci na základě:

    - zákona č. 20/1993 Sb. (§6);

    - zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii (§ 13 odst. 2 písm.c, § 16 odst. 1 a § 20);

    - zákona č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví (§ 2 odst. 2).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti