ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > H. Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 1998 č. 202 k návrhu dalšího postupu vlády v reformě veřejné správy

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :H. Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 1998 č. 202 k návrhu dalšího postupu vlády v reformě veřejné správy

Text:Nejdůležitějším úkolem pro oblast působnosti Ministerstva pro místní rozvoje je, ze schváleného harmonogramu opatření nezbytných k realizaci dalšího postupu vlády v reformě veřejné správy, úkol Ministerstva vnitra - zpracovat návrh zákona o působnosti a orgánech vyšších územních samosprávných celků.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti