ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR)
Kapitola :B. Vývoj

Text:B. Vývoj

   Soubor dokumentů, které tvoří právní rámec sbližování práva ČR s právem EU, vznikl postupně.

   Výchozím základem tohoto souboru se stala usnesení vlády ČR č. 396/1991 a 97/1993, když Evropská dohoda zakládající přidružení, kterou uzavřela v prosinci 1991 bývalá ČSFR v důsledku jejího rozdělení nenabyla platnosti.

   Dalším krokem bylo uzavření Evropské dohody v říjnu 1993, jejíž smluvní stranou byla již samostatná ČR. Následovala po ní další usnesení vlády ČR.

   Posledním krokem k vytvoření tohoto souboru bylo vypracování a schválení Bílé knihy z r. 1995. Autorsky vznikla v Evropské komisi, její příprava a závěrečný text byly projednávány na zasedáních Evropské rady na ostrově Korfu, v Essenu a v Cannes.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti