ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 4. Vzájemné uznávání kvalifikací v architektuře - základní dokumenty

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :1. PŘÍLOHA
Kapitola :4. Vzájemné uznávání kvalifikací v architektuře - základní dokumenty

Text:385L0384

(pozměněno: 385L0614, 386L0017, 390L0658)

85/384/EEC: Council Directive of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services

Směrnice Rady ze dne 10. června 1985 pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů formální kvalifikace v architektuře včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a svobodného poskytování služeb

Vzájemné uznávání kvalifikací v architektuře - související právní předpisy

385D0385

85/385/EEC: Council Decision of 10 June 1985 setting up an Advisory Committee on Education and Training in the Field of Architecture

Rozhodnutí Rady ze dne 10. června 1985 zřizující Poradní výbor pro vzdělávání a výchovu v architektuře

385X0386

85/386/EEC: Council recommendation of 10 June 1985 concerning holders of a diploma in architecture awarded in a third country

Doporučení Rady č. 85/386/EHS ze dne 10. června 1985 o držitelích diplomu v architektuře uděleného v třetí zemi

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti