ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > BB. Uznávání osvědčení o bezúhonnosti, dobrém zdravotním stavu atd.

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :BB. Uznávání osvědčení o bezúhonnosti, dobrém zdravotním stavu atd.

Text:V různých směrnicích jsou obsažena různě formulovaná ustanovení, podle nichž je hostitelská země povinna akceptovat doklady vydané státními orgány domovského členského státu, které osvědčují, že dotyčná osoba je bezúhonná, resp. požívá dobré pověsti, že je fyzicky i duševně zdravá, že nezbankrotovala a že vážným způsobem neporušila pravidla profesionálního chování a nespáchala trestný čin.

V řadě směrnic, zejména v těch, jež se týkají i architektů, jsou obsažena ustanovení, podle nichž v případech, kdy se vyžaduje doklad i dobré finanční situaci, je nutno akceptovat osvědčení vydaná bankami v jiném členském státě; totéž platí o osvědčeních vydaných pojišťovnami v jiném členském státě, která slouží jako důkaz, že osoba je pojištěna proti finančním důsledkům odpovědnosti za výkon povolání.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti