ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Komunitární legislativa v rozsahu působnosti MH ČR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :III. ÚKOLY MH PŘI SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
Kapitola :B. Komunitární legislativa v rozsahu působnosti MH ČR

Text:B. Komunitární legislativa v rozsahu působnosti MH ČR

  V souladu s věcnou působností MH ČR lze určit z rejstříku platné komunitární legislativy (Directory) následující rozsah oblastí komunitární legislativy obsahujících právně relevantní i právně nerelevantní právní akty ES související s působností MH ČR.

  -------------------------------------------------------------------

  číselné označení textové označení

  -------------------------------------------------------------------

  06 Právo na podnikání a svoboda poskytování služeb

  10.30 Hospodářská politika

  13.10 Průmyslová politika (podpora malých a středních podniků, normalizace, globální přístup k hodnocení konformity, technická harmonizace)

  13.20.60 Informační technologie, telekomunikace, zpracování dat

  13.30 Vnitřní trh (metrologie, ostatní oblasti sbližování práva)

  14 Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

  15.10 Životní prostředí (zpracování odpadů a bezodpadové technologie)

  15.20.40 Spotřebitelé (ochrana hospodářských zájmů - klamavá reklama, normalizované informace pro potřeby existujících hotelů)

  16.20 Rozšiřování informací

  17 Právní předpisy týkající se podniků i závazků

  17.10 Firemní právo

  17.20 Duševní vlastnictví

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti