ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Kapitola :A. Právní rámec

Text:A. Právní rámec

   Sbližování právních předpisů členských státu EU upravuje ze tří zřizovacích smluv Evropská společenství byla zřízena těmito smlouvami:


    - Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva): uzavřena 18. dubna 1951, platnosti nabyla 23. července 1952.

    - Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie (Římská smlouva): uzavřena 25. března 1957, platnosti nabyla 1. ledna 1958.

    - Smlouva o založení Evropského společenství, původně Evropského hospodářského společenství (Římská smlouva): uzavřena 25. března 1957, platnosti nabyla 1. ledna 1958.

    Smlouvy o založení Evropských společenství byly několikrát změněny nebo doplněny. Ponecháme-li stranou smlouvy o přístupu nových členských států a s nimi spojené právní akty, smlouvy o založení Evropských společenství změnily a doplnily zejména:

    - Dohoda o společných orgánech Evropských společenství (25. 3. 1957),

    - Smlouva o zřízení společné Rady a společné komise Evropských společenství (8. 4. 1965),

    - Jednotný evropský akt (17. a 28.2. 1986),


   - Smlouva o Evropské unii (7.2.1992). Evropských společenství jen Smlouva o založení Evropského společenství. Právní úprava je rozdělena takto:

   · nejobecněji je připomenuta v čl. 3 písm. h), kde při výpočtu činností zaměřených ke splnění cílů ES se uvádí sbližování právních předpisů členských států v míře nutné pro náležité fungování společného trhu a v čl. 7a, kde při výpočtu opatření k vytvoření vnitřního trhu je zahrnut odkaz na čl. 100a a 100b;
   · obecná úprava sbližování právních předpisů členských států EU je obsažena v článcích 100 - 102;
   · speciální pravidla o sbližování (harmonizaci, koordinaci) právních předpisů členských států EU uvádějí:

   - čl. 43 odst. 2 a 3 (národní systémy regulování trhu zemědělskými výrobky)

   - čl. 54 odst. 3 písm. g) (společnosti)

   - čl. 56 odst. 2 (svoboda podnikání)

   - čl. 57 odst. 2 (zahájení a provozování činností samostatně výdělečně činných osob)

   - čl. 63 odst. 2 a 66 (služby)

   - čl. 99 (daně)

   - čl. 130 odst. 2 a čl. 130s odst. 2 (životní prostředí).

   Některé komentáře výpočet těchto speciálních harmonizačních pravidel ve Smlouvě rozšiřují např. o čl. 49, 75, 87, 113 odst. 1 a 118a odst. 2.

   U některých opatření předvídaných Smlouvou ES je naproti tomu výslovně uvedeno, že se jimi neharmonizují právní předpisy členských států (čl. 126 odst. 4, čl. 127 odst. 4, čl. 128 odst. 5 a čl. 129 odst. 4).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti