ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Zadání. Vymezení předmětu studie

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :I. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
Kapitola :A. Zadání. Vymezení předmětu studie

Text:V rámci programu Phare "Approximation of Legislation" - CZ-9405-01-01 (WP 3, CL 3/D-01) byla - v souladu s obecnou tendencí sbližování právního řádu České republiky s právem Evropské unie - dne 30.10.1997 uzavřena mezi Gaedertz Rechtanwälte, Praha, jakožto objednatelem a firmou BAU-KONSULT, Praha, jakožto zpracovatelem, smlouva o vypracování expertní studie zabývající se vzájemným uznáváním kvalifikace v architektuře a stavitelství mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V analytické části se předpokládá zevrubné posouzení podmínek při vzájemném uznávání kvalifikačních požadavků uvnitř Unie mezi členskými státy a vyhodnocení věcných, procesních a institucionálních předpokladů a možností pro Českou republiku jako přidruženého člena na tomto úseku. V závěrech pak se požaduje formulace úkolů České republiky pro dosažení kompatibility v uvedené oblasti pro etapu předběžného i plného členství České republiky v Evropské unii, popř. i vytypování úkolů, které by naopak mohly vyplynout pro Unii a její orgány z titulu realizace základního záměru.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti