ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :VI. LITERATURA
Kapitola :Literatura

Text:1) Amsterodamská smlouva, Delegace Evropské komise v ČR, Praha, 1998

2) Gregor, P. a kol.: Co je to, když se řekne EU, Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, Praha, 1997

3) Kadeřábková, J. a kol.: Úvod do regionálních a správních věd, CODEX Bohemia, 1996

4) Jak pracuje Evropská unie ?, Delegace EK v ČR, ES, 1998

5) Hegenbart, M. a kol.: Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, ABF, 1998

6) Od přidružení k členství v Evropské unii, MPO, Praha, 1998

7) Amsterodamská smlouva , MZV - Č.j.:119.222/99- OPEU

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti