ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :VI. LITERATURA
Kapitola :Literatura

Text:1.Bílá kniha -Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie, Bílá kniha, Komise ES, 1995

2.Tichý L., Zemánek J., Král R., Svoboda P.: Dokumenty ke studiu Evropského práva, Universita Karlova, - Vydavatelství Karolinum, Praha 1996
3.Smlouva o Evropské unii. Smlouva o založení Evropského společenství, Victoria Publishing, 1994
4.Tichý L., Král R., Svoboda P., Zemánek J.: Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství, Linde Praha a. s., Praha 1997
5.Arnold R. : Základy práva Evropských společenství, Ediční středisko právnické fakulty University Karlovy, Praha, 1994

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti