ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí a kde je gestorem jiný ústřední orgán státní správy

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :III. KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ PRO MH ČR
Kapitola :B. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí a kde je gestorem jiný ústřední orgán státní správy

Text:B. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí a kde je gestorem jiný ústřední orgán státní správy

  Uvádíme články Evropské dohody, které jsou v přímé působnosti jiných ústředních orgánů státní správy, avšak s působností MH souvisí, a kde je tudíž MH spolupracujícím orgánem. Současně jsou uvedeny zkratky odpovědných útvarů na MH, které odpovídají za spolupráci MH v oblasti působnosti daného článku Evropské dohody.

  Texty článků ED jsou uvedeny v příloze 1.

  Články 8 - 24

  (Hlava III, Volný pohyb zboží)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OHSP, OPP, OŽ

  Články 25 - 37

  (Hlava III, Volný pohyb zboží)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OHSP, OPP, OŽ

  Článek 46, odst. 2, Finanční služby

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl II, Podnikání)

  gestor: ČNB, MF

  spolupracující útvary MH: OHSP

  Článek 48, zvláštní pravidla o podnikání a službách

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl II, Podnikání)

  gestor: ČNB, MF

  spolupracující útvary MH: OHSP, OCR, OPP, OŽ

  Článek 51, opatření rušící ustanovení čl. 46 až 50

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl II, Podnikání)

  gestor: ČNB, MF

  spolupracující útvary MH: OHSP

  Článek 59, odst. 1

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl IV, Všeobecná ustanovení)

  gestor: MV

  spolupracující útvary MH: OPP, OŽ, OCR, OPO, OTP, OSIS

  Články 69 - 71

  (Hlava V, Platby, kapitál, soutěž a ostatní ekonomická ustanovení, sbližování práva, Oddíl III, Sbližování práva

  gestor: ÚLVS

  spolupracující útvary MH: OLP, ÚNMZ

  Článek 76, Spolupráce ve vědě a technice

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MŠMT

  spolupracující útvary MH: OHSP, OAP

  Článek 77, Výchova a odborná příprava

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MŠMT

  spolupracující útvary MH: OPU, OPSV, OŽ

  Článek 79, Energetika

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OREP, OHSP, OAP, OSGS

  Článek 81, Životní prostředí

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MŽP

  spolupracující útvary MH: OREP, OÚP, ORPR, OSGS, OAP

  Článek 82, Doprava

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MD

  spolupracující útvary MH: OREP, OÚP, OSŘ, OÚIS, OHSP, OAP

  Článek 92, Ochrana spotřebitele

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OHSP, OPO, OTP, OŽ

  Článek 94, Statistická spolupráce

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: ČSÚ

  spolupracující útvary MH: OAP, OHSP

  Články 98 - 103,

  (Hlava VIII, Finanční spolupráce)

  gestor: MF

  spolupracující útvary MH: CZP, OZEV

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti