ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : V . PRÁVNÍ POVAHA TECHNICKÉHO PŘEDPISU
Kapitola : Text

Text:V. Právní povaha technického předpisu

      Termín technický předpis (technical regulation, technical rule) se často vyskytuje v řadě nejrůznějších mezinárodních i vnitrostátních, právních, normalizačních i informačních dokumentů.

      Věcný obsah i právní povaha tohoto termínu nejsou těmito dokumenty chápány a interpretovány jednotně. To se projevuje konec konců i v tom, že definice termínu technický předpis (společně s dalšími definicemi) jsou často určeny jen pro účely toho kterého dokumentu a zdaleka si zřejmě nenárokují obecný význam. Obdobně je možné hodnotit usnesení vlády České republiky č. 97/1993 Usnesení vlády ČR ze dne 3. března 1993, č. 97, o zásadách sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy Evropských společenství., jež používá termín technické předpisy jako souhrnný termín (legislativní zkratku) pro právní předpisy s technickým obsahem a technické normy.

      Právní povaha dokumentu označovaného termínem technický předpis je předmětem následující analýzy, která přistupuje k této otázce jak z hlediska obsahového (tj. z hlediska předmětu, který dokument upravuje), tak i formálního (tj. z hlediska právní či neprávní formy tohoto dokumentu).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti