ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI
Kapitola :E. Publikace CEN a CENELEC

Text:E. Publikace CEN/CENELEC

  Katalog CEN - seznam norem EN a harmonizačních dokumentů HD

  Memento CEN - přehled pracovních orgánů CEN

  Technický program CEN - přehled úkolů zařazených do programu prací včetně etap rozpracovanosti

  Vnitřní předpisy CEN/CENELEC

  Část 1 -Organizace a řízení

  Část 2 -Společná pravidla pro normalizační práci

  Část 3 -Pravidla pro úpravu evropských norem

  Část 4 -Certifikace

  Memoranda CEN/CENELEC

  č. 1 Statut evropské normy

  č. 2 Spotřebitelské zájmy a tvorba norem

  č. 3 Dohoda o spolupráci mezi CEN a CENELEC

  č. 4 Všeobecné pokyny pro spolupráci mezi Komisí EU a EFTA

  č. 5 Odbory a evropské normy

  Katalog CENELEC - seznam norem EN, pracovních dokumentů, harmonizačních dokumentů

  Memento CENELEC - seznam členských národních komitétů, technických komisí, organizační informace

  Technická zpráva CENELEC - program normalizačních prací, stav rozpracovanosti

  Memoranda CENELEC

  č. 16 Vztah ke třetím zemím

  č. 17 Přidružené členství CENELEC

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti