ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > G. Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 188 o Legislativních pravidlech vlády

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :G. Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 188 o Legislativních pravidlech vlády

Text:Články Legislativních pravidel vlády týkající se vztahu tvorby práva a sbližování právního řádu ČR s právem ES jsou uvedeny v příloze č.3.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti