ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Kapitola :E. Stav implementace

Text:E. Stav implementace

      Statistické údaje o stavu implementace právních aktů ES do národních právních řádů členských států se opětně mohou týkat - z důvodů již výše rozvedených - jen směrnic. Výsledky implementace se poměrně značně liší podle oblastí právní úpravy a podle jednotlivých členských států. V únoru 1996 byly publikovány údaje o stavu implementace směrnic, jež měly být schváleny a následně implementovány podle Bílé knihy z r. 1985, a to k datu 31.12.1995. Ponecháme-li stranou výsledky technické harmonizace (o níž pojednáváme dále ve zvláštní kapitole), pak implementace komunitárních aktů, jež tuto vyžadují, tj. směrnic, se pohybuje podle oblastí právní úpravy v rozsahu od 69 % (veřejné zakázky) až po 100 % (dopravní služby).

      Pro úplnost připomeňme, že podle téhož statistického pramene nejvyšší stupeň implementace uvedených komunitárních právních aktů zajistilo k 31.12.1995 Dánsko (99,1 %) a nejnižší Rakousko (87,4 %).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti