ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > F. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 182 o návrzích na jmenování členů delegace pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :F. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 182 o návrzích na jmenování členů delegace pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii

Text:Jde o další obecné usnesení vlády organizačního charakteru. Tímto usnesením vláda jmenovala zástupce a členy delegace.

Konkrétně byli jmenováni
1. zástupcem vedoucího delegace pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii Ing. Josef K r e u t e r , CSc., velvyslanec a vedoucí mise České republiky při Evropských společenstvích,
2. členem delegace pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
Ing. Pavel Š t ě p á n e k , CSc., náměstek ministra financí,

Ing. Antonín K a l i n a , náměstek ministra zemědělství,

Ing. Dan M i c h a l , vrchní ředitel sekce evropské integrace Ministerstva průmyslu a obchodu,

Ing. Petra P r o c h á z k a , Csc., ředitel zahraničního odboru České národní banky,

Ing. Petr K u b e r n á t , ředitel odboru koordinace vztahů s Evropskou unií Ministerstva zahraničních věcí,

Ing. Libor S e č k a , ředitel odboru politických vztahů s Evropskou unií Ministerstva zahraničních věcí,

JUDr. Jan V o l n ý , ředitel odboru kompatibility Ministerstva spravedlnosti,

PhDr. Blanka R y b o ň o v á , zástupkyně ředitelky odboru mezinárodních vztahů Ministerstva vnitra,

prof. RNDr. Bedřich M o l d a n , Csc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
( Pozn. : zástupce Ministerstva pro místní rozvoj nebyl jmenován členem delegace.)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti