ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :III. DOKUMENTY ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :A. Mezinárodní smlouva

Text:Z mezinárodních smlu týkajících se regionální politiky je nejvýznamnější Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé**) Za ČR zveřejněno jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., za ES zveřejněno v úředním věstníku OJ L 360 z 31.12.1994), která svým článkem 87 upravuje regionální rozvoj mezi smluvními stranami takto:

Článek 87

Regionální rozvoj

1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.

2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:
· výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;
· poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;
· společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;
· studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;
· výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;
· výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;
· poskytování technické pomoci;
· vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti