ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Bílá kniha Komise Evropského společenství (1995) - příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu EU

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :VII. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZMĚN PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :B. Bílá kniha Komise Evropského společenství (1995) - příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu EU

Text:V souvislosti s ED se často hovoří o dalším dokumentu pocházejícím z EU, tedy o Bílé knize.32) Je důležité vysvětlit její původ, její právní povahu a její cíle. Bílá kniha je dokument Komise ES z roku 1995, který není právně závazný, má tedy jen politický dosah a nemůže přímo ovlivnit právní řád v ČR. Původ Bílé knihy se odvíjí od Essenského zasedání Evropské Rady (politický orgán ES) v 1994. Při vstupu do EU bude muset každá přidružená země přijmout stávající “acquis communautaire”. Tento pojem znamená stávající právní systém v ES, kterého bylo vývojem dosaženo, tedy všechny právní akty primárního a sekundárního práva ES, rozhodnutí ESD i obecné právní zásady. Dále bude ČR muset přistoupit k zásadám společné zahraniční a bezpečnostní politiky (tzv. druhý pilíř EU) a spolupráci ve věcech justice a vnitra ( tzv. třetí pilíř EU). Bílá kniha má napomoci zemím střední a východní Evropy orientovat se v oblasti vnitřního trhu EU. Tento dokument obsahuje seznam důležitých legislativních opatření v oblasti vnitřního trhu a dále jejich institucionální rámec. Součástí Bílé knihy je i vodítko, jak může být přijata technická pomoc od EU.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti