ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Vznik a historie Národního akreditačního orgánu v ČR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
Kapitola :B. Vznik a historie Národního akreditačního orgánu v ČR

Text:B. Vznik a historie Národního akreditačního orgánu v čr

    Akreditační systém České republiky navazuje na bývalý československý akreditační systém, který byl budován od roku 1988. Dne 1. 2. 1991 byl zřízen na tehdejším Federálním úřadu pro normalizaci a měření odbor akreditace, který za oblast akreditace odpovídal a který též k zabezpečení procesu akreditace vydával metodické pokyny. V roce 1991 byly do soustavy československých státních norem transformovány evropské normy řady EN 45000 týkající se akreditace ve formě ČSN EN řady 45000. Tento československý akreditační systém fungoval až do rozdělení ČSFR na Českou republiku a Slovenskou republiku. ČIA byl zřízen 1.1. 1993 Ministerstvem hospodářství ČR jako jeho příspěvková organizace a podle zákona č. 20/1993 Sb. působí jako orgán státní správy.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti