ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > H. Výsledky činnosti Českého institutu pro akreditaci

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
Kapitola :H. Výsledky činnosti Českého institutu pro akreditaci

Text:H. Výsledky činnosti Českého institutu pro akreditaci

  Ke konci roku 1995 bylo akreditováno více než sto zájemců o akreditaci počty jsou uvedeny v tabulce. Seznam akreditovaných subjektů s oblastmi jejich působnosti je možné získat v Českém institutu pro akreditaci. Výsledky činnosti ČIA jsou publikovány ve Věstníku MH ČR a ve Věstníku ÚNMZ.

  VYDANÁ OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

  1991 1992 1993 1994 1995 OA platná k 31.12.95

  zkušební laboratoře 5 31 35 43 56 135

  kalibrační laboratoře - 5 5 2 8 14

  CO pro výrobky - - - 2 4 6

  CO pro SJ - 3 1 4 4 9

  CO pro personál - - 1 3 2 6

  C E L K E M 5 39 42 54 74 170

  Výsledků činnosti akreditačního systému České republiky, resp. právních subjektů (míst) akreditovaných Českým institutem pro akreditaci mohou využívat, resp. využívají jak orgány státní správy v rámci pověřování (autorizace) právních subjektů, na něž v souladu s s příslušnými právními předpisy přenášejí výkonné činnosti státní správy zkušebnické či metrologické povahy, tak i podnikatelské nebo jiné soukromoprávní subjekty, požadují-li provedení zkoušek, kalibrace, certifikace výrobků, služeb, systémů jakosti či pracovníků nebo inspekce na příslušnými normami garantované úrovni.

  Jakmile Český institut úspěšně zvládne audit EAL a uzavře dohodu o vzájemném uznávání výsledků akreditací dosáhne zcela srovnatelné úrovně s akreditačními orgány zemí EU. Tato skutečnost bezesporu pozitivně ovlivní snahy České republiky o připojení k Evropské unii.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti