ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Příloha č. 1 - Tabulkové a grafické přílohy k realizaci Programu obnovy vesnice/venkova v období 1994 - 1998

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :V.PŘÍLOHY
Kapitola :Příloha č. 1 - Tabulkové a grafické přílohy k realizaci Programu obnovy vesnice/venkova v období 1994 - 1998

Text:1. Struktura obcí ČR podle počtu obyvatel
číslo výseče
1
2
3
4
5
6
7
8
obce s počtem obyvatel do
199
499
999
1 999
4999
9999
19 999
20 000
a více
celkem obcí
1 741
1998
1 241
645
350
135
66
66
% z celkového počtu obcí
28
32
20
10
6
2
1
1
celkem obyvatel
212803
646391
868315
893012
1 069654
933221
930191
4 745438
% z celkového počtu obyvatel
2
6
8
9
10
9
9
46

   Dle výše uvedeného grafu je patrné, že v obcích do 1999 obyvatel trvale žije 25 % obyvatel ČR a dále v obcích od 1999 do 4999 obyvatel žije dalších 10 % občanů ČR.


   2. Rozdělení dotací v rámci Programu obnovy vesnice/venkova

  Průměr dotace na obec v tis. Kč


  Počet žádostí a poskytnutých dotací    3. Přehled dotovaných akcí v jednotlivých letech

    Srovnání dotací POV v letech 1994 - 1998
    Rok
    Dotace v mil. Kč
    Počet obcí
    Průměr dotace na obec v tis. Kč
    Celkem
    Z toho
    žádajících o dotace na MPOV
    které obdržely dotace
    Akce MPOV*)
    US a ÚPD**)
    1994
    100
    95
    2
    412
    270
    350
    1995
    220
    212
    7
    842
    630
    336
    1996
    202
    190
    11
    1174
    826
    230
    1997
    250
    236
    10
    1589
    1139
    206
    1998*)
    480
    393
    10
    1594
    1538
    256


    *) akce místních programů obnovy vesnice
    **) urbanistické studie a územně plánovací dokumentace

    Přehled žádostí o dotace z Programu obnovy venkova a jejich uspokojení v letech 1996 - 1998
    Rok
    Žádosti zaevidované
    Žádosti uspokojené
    Žádosti neuspokojené
    ks
    mil. Kč
    ks
    mil. Kč
    ks
    mil. Kč
    1996
    1174
    270,0
    842
    202,0
    332
    68,0
    1997
    3375
    643,9
    1743
    250,0
    1632
    393,9
    1998
    3878
    713,0
    2856
    480,0
    1022
    223,0
    1999
    (předpoklad)
    4500
    900,0
    Přehled dotací z Programu obnovy venkova podle dotačních titulů v letech 1996 - 1998
    dotační titul
    charakter akce
    1996
    1997
    1998
    dotace v Kč
    %
    dotace v Kč
    %
    dotace v Kč
    %
    1 obnova a údržbě venkovské zástavby a občanské vybavenosti
    91 576 000
    45,3
    139 688 100
    55,9
    235 952 500
    49,2
    2 - 3 komplexní úprava veřejných
    prostranství a obnova veřejné zeleně
    46 555 000
    23,0
    25 098 900
    10,0
    35 199 000
    7,3
    4 místní komunikace včetně veřejného osvětlení
    52 531 000
    26,0
    71 365 000
    28,5
    121 883 500
    25,4
    5 urbanistické studie a územní plány
    11 000 000
    5,4
    10 079 000
    4,0
    10 016 000
    2,1
    6 - 7 vzdělávání a poradenství a integrované projekty venkovských mikroregionů
    338 000
    0,2
    3 769 000
    1,5
    20 949 000
    4,4
    8 úroky z úvěrů na infrastrukturu
    -
    -
    -
    56 000 000
    11,7
    celkem
    202 000 000
    100,0
    250 000 000
    100,0
    480 000 000
    100,0

  2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti