ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :IV. STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Kapitola : Klíčová opatření

Text:Následující opatření se považují za klíčová, jelikož usnadňují volný pohyb osob ve velké většině regulovaných povolání, zejména v povoláních zvláště důležitých a citlivých (tj. lékaři, zubní lékaři, právníci, architekti, účetní, inženýři).

Opatření vhodná pro státy střední a východní Evropy při zavádění směrnic z oblasti uznávání kvalifikací jsou v Bílé knize Komise ES z roku 1995 rozdělena do tří etap, a to podle ekonomické, sociální a právní náročnosti plného zavedení a fungování jednotlivých právních aktů ES.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti