ISAP-Directory-32015L2366
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32015L2366
NázevSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 337    Datum : 12/23/2015   Str. : 0035-0127
EUROVOCfinanční instituce ; elektronický převod finančních prostředků ; platba ; platba v rámci EU ; přibližování legislativy ; elektronické bankovnictví ; jednotný trh ; služby ; finanční právo ; finanční služby
Platnost do12/31/9999        
Platnost od12/01/2016; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 117
Lhůta pro implementaci13.01.2018
Změny aktivní32002L0065 Změna Nahrazení Článek 4 Odstavec 5 od: 2016-01-12 32007L0064 Zrušení od: 2018-01-13 32009L0110 Změna Nahrazení Článek 3 Odstavec 4 od: 2016-01-12 32009L0110 Změna Dokončení Článek 18 Odstavec 4 od: 2016-01-12 32009L0110 Změna Nahrazení Článek 3 Odstavec 1 od: 2016-01-12 32009L0110 Změna Nahrazení Článek 3 Odstavec 5 od: 2016-01-12 32010R1093 Změna Nahrazení Článek 4 Odstavec 1 od: 2016-01-12 32010R1093 Změna Nahrazení Článek 1 Odstavec 2 od: 2016-01-12 32013L0036 Změna Nahrazení Příloha I paragraph [cs] 4 od: 2016-01-12 52013PC0547 Přijetí od: 2015-11-25
GestorMF             Datum převzetí gesce:  01/12/2016

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti