ISAP-Directory-E2019C0094
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2019C0094
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 94/19/KOL ze dne 18. prosince 2019, kterým se po sto páté mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory zrušením pokynů pro přepočty mezi národními měnami a eurem [2020/481]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 102    Datum : 04/02/2020   Str. : 0014-0015
EUROVOCnárodní měna ; směnný kurz ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; euro ; státní podpora
Platnost do12/31/9999        
Platnost od22.04.2020
Lhůta pro implementaci22.04.2020
Změny aktivníZměna E1994C0004
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  04/21/2020

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti