ISAP-Directory-E2023C0085
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0085
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 85/23/KOL ze dne 14. června 2023, kterým se přijímá sdělení o neformálním poradenství ohledně nových nebo dosud nevyřešených otázek, které vyvstanou v souvislosti s uplatňováním článků 53 a 54 Dohody o EHP v jednotlivých případech (informační dopisy) [2023/2397]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202302397    Datum : 10/05/2023   Str. :
EUROVOCuplatňování právních předpisů EU; jednotný trh; omezování soutěže; politika hospodářské soutěže EU; soutěžní právo; Evropský hospodářský prostor
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  10/20/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti