ISAP-Directory-E2024G0001
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2024G0001
NázevRozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 1/2024/SC ze dne 1. února 2024 o zřízení Prozatímního výboru pro finanční mechanismus EHP na období 2021–2028 [2024/1345]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202401345    Datum : 05/23/2024   Str. :
EUROVOCfinancování EU ; finanční řízení ; způsob financování ; Norsko ; Společný výbor EHP ; Evropský hospodářský prostor
Platnost do12/31/9999        
Platnost od01.02.2024
Lhůta pro implementaci01.02.2024
Změny aktivní
GestorMF             Datum převzetí gesce:  06/07/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti