ISAP-Directory-E2019C0042R(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2019C0042R(01)
NázevOprava rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 42/19/COL ze dne 17. června 2019 o vynětí provozování veřejné autobusové dopravy v Norsku z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU [2019/…] (Úř. věst. L 259, 10.10.2019)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 308    Datum : 11/29/2019   Str. : 0134-0134
EUROVOCpřidělení zakázky ; Norsko ; autobus ; soutěžní řízení ; hromadná doprava ; odchylka od práva EU ; dohoda o službách ; služba ve veřejném zájmu
Platnost do12/31/9999        
Platnost od29.11.2019
Lhůta pro implementaci29.11.2019
Změny aktivníOprava dokumentu E2019C0042
GestorMMR             Datum převzetí gesce:  12/02/2019

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti