ISAP-Directory-E2022C0196
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0196
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 196/22/KOL ze dne 26. října 2022 o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2022/2395] Opravené dne 7. listopadu 2022 rozhodnutím v přenesené pravomoci č. 201/22/KOL
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 316    Datum : 12/08/2022   Str. : 0095-0099
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; drůbež ; Evropský hospodářský prostor ; ptačí chřipka
Platnost do12/31/9999        
Platnost od26.10.2022
Lhůta pro implementaci26.10.2022
Změny aktivní
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  12/27/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti