ISAP-Directory-E2024C0029
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2024C0029
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 029/24/KOL ze dne 23. února 2024 o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2024/1001]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202401001    Datum : 03/27/2024   Str. :
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; drůbež ; Evropský hospodářský prostor ; ptačí chřipka
Platnost do12/31/9999        
Platnost od23.02.2024
Lhůta pro implementaci23.02.2024
Změny aktivní
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  04/12/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti