ISAP-Directory-E2022C0230
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0230
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 230/22/KOL ze dne 15. prosince 2022, kterým se mění hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace [2023/1026]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 137    Datum : 05/25/2023   Str. : 0028-0067
EUROVOCnovinka ; výzkumný projekt ; výzkum a vývoj ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podpora podnikání ; státní podpora ; financování projektu
Platnost do12/31/9999        
Platnost od14.06.2023
Lhůta pro implementaci14.06.2023
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna 14/06/2023
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  06/09/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti