ISAP-Directory-E2021C0292
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0292
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 292/21/KOL ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování [2022/929]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 161    Datum : 06/16/2022   Str. : 0081-0120
EUROVOCmalé a střední podniky ; podpora investic ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podnik v potížích ; investiční podpora ; státní podpora ; regionální pomoc
Platnost do12/31/9999        
Platnost od06.07.2022
Lhůta pro implementaci06.07.2022
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna příloha 01/01/2022 Nahrazení E2014C0117 01/01/2022
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  07/01/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti