ISAP-Directory-E2021C0520(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0520(01)
NázevJednací řád Soudního dvora ESVO
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 179    Datum : 05/20/2021   Str. : 0013-0062
EUROVOCjednací řád ; Evropský hospodářský prostor ; soudní dvůr ESVO
Platnost do12/31/9999        
Platnost od01.08.2021
Lhůta pro implementaci01.08.2021
Změny aktivníZrušení E1994J1027(01) Implicitní zrušení E1995J0302(01) Implicitní zrušení E1997J0918(01) Implicitní zrušení E2008J0717(01) Implicitní zrušení E2013J0509(01)
GestorMZV             Datum převzetí gesce:  06/04/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti