ISAP-Directory-E2022C0161
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0161
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 161/22/KOL ze dne 6. července 2022 o podpoře v souvislosti s infrastrukturou pouličního osvětlení v Bergenu (Norsko) [2023/101]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 010    Datum : 01/12/2023   Str. : 0077-0109
EUROVOCosvětlovací technika ; Norsko ; obec ; městské komunikace ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podpora podnikání ; vrácení podpory ; státní podpora
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  01/30/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti