ISAP-Directory-E2021C1333
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C1333
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci ze dne 22. dubna 2021, kterým se schvaluje status Norska jako území prostého nákazy virem vztekliny (RABV) a mění se rozhodnutí č. 032/21/KOL [2021/1333]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 290    Datum : 08/12/2021   Str. : 0011-0015
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; vzteklina ; zdravotní riziko ; Evropský hospodářský prostor ; zoonóza
Platnost do12/31/9999        
Platnost od22.04.2021
Lhůta pro implementaci22.04.2021
Změny aktivníZměna E2021C1332 Nahrazení příloha
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  08/27/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti