ISAP-Directory-E2022C0051
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0051
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 051/22/KOL ze dne 16. února 2022 o islandské mapě regionální podpory na období 2022–2027 (Island) [2022/1268]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 192    Datum : 07/21/2022   Str. : 0023-0029
EUROVOCIsland ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; státní podpora ; regionální pomoc
Platnost do12/31/9999        
Platnost od10.08.2022
Lhůta pro implementaci10.08.2022
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  08/05/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti