ISAP-Directory-E2023C0081
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0081
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 081/23/KOL ze dne 31. května 2023, kterým se mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením revidovaných pokynů k prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy [2024/1181]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202401181    Datum : 04/18/2024   Str. :
EUROVOCaplikace zákona ; soudní řízení ; příslušnost členských států ; Evropská komise ; pravomoc institucí (EU) ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; vrchní soud ; řízení o nesplnění povinnosti (EU) ; státní podpora
Platnost do12/31/9999        
Platnost od01.06.2023
Lhůta pro implementaci01.06.2023
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna01/06/2023 Nahrazení E2009C0254 01/06/2023
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  05/06/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti