ISAP-Directory-E2021C0271
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0271
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 271/21/KOL ze dne 3. prosince 2021, kterým se zavádí víceletý program kontrol na období 2022–2026, které mají být provedeny na Islandu a v Norsku za účelem ověření uplatňování právních předpisů EHP v oblasti potravin a veterinární oblasti [2022/293]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 043    Datum : 02/24/2022   Str. : 0087-0092
EUROVOCkrmiva ; dovoz ; inspekce potravin ; veterinární inspekce ; Island ; Norsko ; aplikace zákona ; živočišný produkt ; péče o pohodu zvířat ; Evropský hospodářský prostor ; ekologické zemědělství ; bezpečnost potravin
Platnost do12/31/9999        
Platnost od03.12.2021
Lhůta pro implementaci03.12.2021
Změny aktivní
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  03/11/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti