ISAP-Directory-E2022C0204
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0204
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 204/22/KOL ze dne 16. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí č. 196/22/KOL o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2022/2511]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 325    Datum : 12/20/2022   Str. : 0206-0209
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; drůbež ; Evropský hospodářský prostor ; ptačí chřipka
Platnost do12/31/9999        
Platnost od16.11.2022
Lhůta pro implementaci16.11.2022
Změny aktivníZměna E2022C0196 Nahrazení příloha 16/11/2022
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  01/05/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti