ISAP-Directory-E2020C0151
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2020C0151
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 151/20/KOL ze dne 11. prosince 2020, kterým se zavádí program kontrol na rok 2021, které mají být provedeny ve státech ESVO EHP za účelem ověření uplatňování právních předpisů EHP v oblasti potravin a veterinární oblasti [2021/336]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 066    Datum : 02/25/2021   Str. : 0066-0068
EUROVOCkrmiva ; inspekce potravin ; veterinární inspekce ; Island ; ochrana rostlin ; Norsko ; povolení k prodeji ; péče o pohodu zvířat ; geneticky modifikovaný organismus ; značení zboží nálepkami
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  03/12/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti