ISAP-Directory-E2021C1238
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C1238
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO ze dne 24. února 2021, kterým se nahrazuje příloha pokynů pro krátkodobé pojištění vývozních úvěrů [2021/1238]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 271    Datum : 07/29/2021   Str. : 0001-0002
EUROVOCvývozní úvěr ; pojištění vývozních úvěrů ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podpora vývozu ; epidemie ; státní podpora ; vývoz ; onemocnění koronavirem
Platnost do12/31/9999        
Platnost od18.08.2021
Lhůta pro implementaci01.01.2021
Změny aktivníZměna E1994C0004 příloha 01/01/2021 31/12/2021
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  08/13/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti