ISAP-Directory-E2020C0156
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2020C0156
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 156/20/COL ze dne 16. prosince 2020, kterým se přijímají pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 [2021/604]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 130    Datum : 04/15/2021   Str. : 0001-0002
EUROVOCcena energie ; obchodování s emisemi ; emisní povolenka ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; skleníkový plyn ; snižování plynných emisí ; elektrická energie ; podpora modernizace ; státní podpora
Platnost do12/31/9999        
Platnost od05.05.2021
Lhůta pro implementaci05.05.2021
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  05/03/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti