ISAP-Directory-E2022C0010
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0010
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 10/22/KOL ze dne 26. ledna 2022, kterým se doplňují Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 [2022/1353]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 204    Datum : 08/04/2022   Str. : 0003-0015
EUROVOCprůmyslové znečišťování ; obchodování s emisemi ; emisní povolenka ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; skleníkový plyn ; obchodovatelné emisní povolení ; snižování plynných emisí ; elektrická energie ; státní podpora
Platnost do12/31/9999        
Platnost od24.08.2024
Lhůta pro implementaci01.01.2021
Změny aktivníUskutečnění E2020C0156 01/01/2021
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  08/23/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti