ISAP-Directory-E2019C0042
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2019C0042
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 42/19/COL ze dne 17. června 2019 o vynětí provozování veřejné autobusové dopravy v Norsku z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU [2019/…]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 259    Datum : 10/10/2019   Str. : 0075-0085
EUROVOCpřidělení zakázky ; Norsko ; autobus ; soutěžní řízení ; hromadná doprava ; odchylka od práva EU ; dohoda o službách ; služba ve veřejném zájmu
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorMMR             Datum převzetí gesce:  10/25/2019

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti