ISAP-Directory-E2021C0293
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0293
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 293/21/KOL ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory zavedením revidovaných pokynů pro krátkodobé pojištění vývozních úvěrů [2022/1048]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 173    Datum : 06/30/2022   Str. : 0121-0132
EUROVOCkrátkodobý úvěr ; vývozní úvěr ; pojištění vývozních úvěrů ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podpora vývozu ; státní podpora ; vývoz
Platnost do12/31/9999        
Platnost od20.07.2022
Lhůta pro implementaci20.07.2022
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna příloha 01/01/2022 Nahrazení E2013C0028 01/01/2022 Nahrazení E2019C0004 01/01/2022 Nahrazení E2020C0030 01/01/2022 Změna E2020C0090 Zrušení článek 1 bod 6 01/01/2022 Nahrazení E2021C0012 01/01/2022
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  07/19/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti